Kiến thức luật dân sự - Trang 5
Kiến thức

luật dân sự

Việt Nam

Kiến thức luật dân sự

Chuyên mục Kiến thức luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực luật dân sự. Các bài kiến thức pháp lý, ý kiến pháp lý, phân tích chuyên sâu của các chuyên gia pháp lý, Luật sư về các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam. Mọi ý kiến phản hồi, yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568

Một số vướng mắc về địa vị pháp lý của chấp hành viên

Một số vướng mắc về địa vị pháp lý của chấp hành viên. Nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên.

Quyền được đại diện của đương sự trong hoạt động tố tụng dân sự

Quyền được đại diện của đương sự trong hoạt động tố tụng dân sự. Quy định về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể trong thi hành án dân sự

Bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể trong thi hành án dân sự. Quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

Vai trò của Tòa án trong hoạt động thi hành án dân sự

Vai trò của Tòa án trong hoạt động thi hành án dân sự. Trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

Địa vị pháp lý của chấp hành viên

Địa vị pháp lý của chấp hành viên. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.

Đảm bảo quyền của đương sự trong việc chứng minh trước Tòa án

Quy định về việc đảm bảo quyền của đương sự trong việc chứng minh bảo vệ quyền và lợi ích trước Tòa.

Phân biệt xác định lại giới tính và thay đổi giới tính

Phân biệt xác định lại giới tính và thay đổi giới tính. Đánh giá quy định của Bộ luật dân sự 2015 về việc thay đổi giới tính của cá nhân.

Quyền nhân thân trong mối quan hệ với yếu tố đạo đức và tôn giáo

Quyền nhân thân trong mối quan hệ với yếu tố đạo đức và tôn giáo. Quy định quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự 2005.

Quyền nhân thân trong mối quan hệ với yếu tố lịch sử

Quyền nhân thân trong mối quan hệ với yếu tố lịch sử. Quy định về các vấn đề nhân thân của cá nhân.

Phân biệt quyền nhân thân và quan hệ nhân thân trong dân sự

Phân biệt quyền nhân thân và quan hệ nhân thân trong dân sự. Bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong các quy định pháp luật.

Nội dung quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong Tố tụng Dân sự

Nội dung quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong Tố tụng Dân sự. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của đương sự.

Vấn đề chuyển đối giới tính dưới góc độ tâm lý, y học và pháp lý

Vấn đề chuyển đối giới tính dưới góc độ tâm lý, y học và pháp lý. Quy định về việc chuyển đổi giới tính.

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trong mối quan hệ với các quyền nhân thân khác

Quy định quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín trong mối quan hệ với các quyền nhân thân khác.

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

Vấn đề pháp lý khi tuyên bố người đang truy nã mất tích hoặc chết

Vấn đề pháp lý khi tuyên bố người đang truy nã mất tích hoặc chết

Như thế nào là hành vi xâm phạm mồ mả?

Như thế nào là hành vi xâm phạm mồ mả? Hành vi xâm phạm mồ mả là hành vi xâm phạm đến nơi an nghỉ cuối cùng của người chết.

Vấn đề mua bán nhà dưới hình thức ủy quyền?

Vấn đề mua bán nhà dưới hình thức ủy quyền? Trình tự thủ tục ủy quyền mua bán nhà theo quy định hiện hành.

Giá trị của quy định về phân loại động sản và bất động sản

Giá trị của quy định về phân loại động sản và bất động sản. Động sản và bất động sản theo Bộ luật dân sự 2015.

Tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật dân sự

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật dân sự.

Xử lý hành vi làm thay đổi hiện trạng tài sản bị kê biên

Xử lý hành vi làm thay đổi hiện trạng tài sản bị kê biên. Quy định về kê biên tài sản theo quy định hiện hành.