Kiến thức luật dân sự - Trang 4
Kiến thức

luật dân sự

Việt Nam

Kiến thức luật dân sự

Chuyên mục Kiến thức luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực luật dân sự. Các bài kiến thức pháp lý, ý kiến pháp lý, phân tích chuyên sâu của các chuyên gia pháp lý, Luật sư về các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam. Mọi ý kiến phản hồi, yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568

Ví dụ về giao dịch dân sự có điều kiện

Ví dụ về giao dịch dân sự có điều kiện. Lấy ví dụ về giao dịch dân sự có điều kiện và phân tích điều kiện trong giao dịch đó.

Một số điểm mới nổi bật trong Bộ Luật Dân sự 2015

Một số điểm mới nổi bật trong Bộ Luật Dân sự 2015. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể theo quy định pháp luật.

Các điều kiện kiện đòi lại tài sản

Các điều kiện kiện đòi lại tài sản. Quy định về kiện đòi tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

Xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự

Xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự. Quy định về đương sự trong Bộ luật tố tụng dân sự 2004.

Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Quy định về trình tự, thủ tục yêu cầu thi hành án.

Đặc điểm các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

Đặc điểm các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Quy định về thủ tục thi hành án dân sự.

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với người bảo hiểm hàng hải

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với người bảo hiểm hàng hải. Khi nào người bảo hiểm được miễn trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm hàng hải.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

Hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm hàng hải.

Các nguyên tắc của việc hiến xác, bộ phận cơ thể

Các nguyên tắc của việc hiến xác, bộ phận cơ thể. Quyền hiến xác và bộ phận cơ thể.

Cách tính thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm theo quy định mới

Xác định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, sức khỏe bị đe dọa theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe theo quy định mới

Quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe theo quy định Bộ luật dân sự 2015.

Các loại tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015

Các loại tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015. Điểm mới Bộ luật dân sự 2015.

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể theo quy định mới

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể theo quy định mới. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả theo quy định mới

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả theo quy định mới. Quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải. Cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động hàng hải không được thực hiện các hành vi gì?

Hợp đồng vận tải đa phương thức

Hợp đồng vận tải đa phương thức. Hợp đồng vận tải đa phương thức là gì? Đặc điểm của hợp đồng vận tải đa phương thức.

Điều kiện mở bán một dự án chung cư

Điều kiện mở bán một dự án chung cư. Chủ đầu tư muốn đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào giao dịch cần đáp ứng điều kiện gì?

Điểm mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về người đại diện

Điểm mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về người đại diện. Quy định về chỉ định người đại diện cho đương sự.

Nơi cư trú theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Nơi cư trú theo quy định Bộ luật dân sự 2015. Quy định về nơi cư trú.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Vai trò Viện kiểm sát trong thủ tục tố tụng dân sự.