Kiến thức luật dân sự - Trang 3
Kiến thức

luật dân sự

Việt Nam

Kiến thức luật dân sự

Chuyên mục Kiến thức luật dân sự của Công ty Luật Dương Gia chuyên cung cấp các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực luật dân sự. Các bài kiến thức pháp lý, ý kiến pháp lý, phân tích chuyên sâu của các chuyên gia pháp lý, Luật sư về các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam. Mọi ý kiến phản hồi, yêu cầu tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự của Dương Gia qua hotline: 1900.6568

Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức. Quy định mới về thẩm quyền của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Thẩm quyền của Tòa án theo cấp.

Đại diện theo pháp luật trong Bộ luật Dân sự 2015

Đại diện theo pháp luật trong Bộ luật Dân sự 2015. Quy định về đại diện theo pháp luật.

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Trách nhiệm của Tòa án trong việc bảo đảm nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt.

Phân biệt giao dịch vô hiệu do giả tạo và do bị lừa dối

Phân biệt giao dịch vô hiệu do giả tạo và do bị lừa dối. Phân biệt giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo với giao dịch dân sự vô hiệu do lừa dối hoặc đe dọa.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản trị chung cư

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản trị chung cư. Quy định về ban quản trị chung cư.

Quy chế quản lý nhà chung cư trước khi diễn ra hội nghị nhà chung cư

Quy chế quản lý nhà chung cư trước khi diễn ra hội nghị nhà chung cư. Quy chế quản lý nhà chung cư.

Chủ đầu tư có quyền biểu quyết trong hội nghị nhà chung cư

Chủ đầu tư có quyền biểu quyết trong hội nghị nhà chung cư. Quy định về quyền biểu quyết trong hội nghị nhà chung cư.

Trình tự, thủ tục thành lập ban quản trị nhà chung cư

Trình tự, thủ tục thành lập ban quản trị nhà chung cư. Thành lập ban quản chị chung cư.

Quy định bảo trì nhà chung cư đối với chủ đầu tư

Quy định bảo trì nhà chung cư đối với chủ đầu tư. Bảo trì nhà chung cư, thời gian bảo trì.

Quy chế quản lý phần sở hữu riêng nhà chung cư của nhiều chủ sở hữu

Quy chế quản lý phần sở hữu riêng nhà chung cư của nhiều chủ sở hữu. Quản lý phần sở hữu riêng nhà chung cư.

Quy định về chứng cứ theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Quy định về chứng cứ theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự.

Chi phí tố tụng theo quy định bộ luật tố tụng dân sự 2015

Quy định về chi phí tố tụng theo bộ luật tố tụng dân sự 2015. Nghĩa vụ nộp các khoản phí trong tố tụng dân sự.

Quy định mới lãi suất trong hợp đồng vay tài sản trong Bộ Luật Dân sự 2015

Quy định mới về lãi suất trong hợp đồng vay vay tài sản Trong Bộ luật Dân sự 2015. Quy định về tính lãi suất trong hợp đồng vay tài sản.

Quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi. Thực hiện hợp đồng và những vấn đề cần lưu ý.

Điều kiện và hậu quả pháp lí của việc tuyên bố chết theo quy định mới

Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố chết. Thủ tục tuyên bố một người bị chết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự theo quy định mới

Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự. Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự theo quy định mới.

Quy định hình thức của di chúc theo quy định Bộ luật dân sự 2015

Quy định hình thức của di chúc theo quy định Bộ luật dân sự 2015. Cách chia thừa kế theo quy định mới.

Người đại diện theo ủy quyền của đương sự

Người đại diện theo ủy quyền của đương sự. Quy định về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Sử dụng aminang trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng

Sử dụng aminang trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng và yêu cầu khi sử dụng theo quy định của pháp luật.