Hỏi về việc trả cổ tức trong công ty cổ phần
Bạn đang xem bài viết: Hỏi về việc trả cổ tức trong công ty cổ phần
21/04/2017 16:03:42 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Hỏi về việc trả cổ tức trong công ty cổ phần

Hỏi về việc trả cổ tức trong công ty cổ phần. Thanh toán cổ tức.


Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho hỏi: Đại hội Đồng cổ đông có quyền giữ lại cổ tức của cổ đông không? Trường hợp cụ thể của tôi: Trong thời gian làm giám đốc công ty, một đội sản xuất thi công công trình do chủ đầu từ kéo dài thời gian xây dựng, khối lượng phát sinh lớn lại không được tạm ứng, thời gian quyết toán kéo dài (lỗi khách quan của chủ đầu tư). Nên khi kết thúc công trình, theo quy chế công ty thì số tiền đội chi vượt (Toàn bộ là tiền lãi vay do ứng thi công) lớn, đội không có khả năng chi trả. Chủ tịch HĐQT quy trách nhiệm Giám đốc phải hoàn số tiền đội chịu lãi trên nhưng tôi không chấp nhận vì:

1. Số tiền cấp cho đội đều do kế toán trưởng kiểm soát và theo đúng quy chế công ty.

2. Hợp đồng này do giám đốc nhiệm kỳ trước ký, tôi chỉ chỉ đạo thực hiện tiếp, Hợp đồng ký có nhiều điều khoản bất lợi cho công ty: phát sinh không được ứng vốn, thanh toán chậm chủ đầu tư không chịu lãi,... 

3. Giá trị tiền cấp thi công công trình là số tiền bắt buộc để thực hiện hoàn thành công trình (giá thành) số tiền vượt là do lãi vay trong giai đoạn tiền lãi vay cao.

Do tôi không chấp thuận nộp trả số tiền trên và yêu cầu đưa ra tòa án giải quyết. Đại Hội đồng cổ đông ra quyết định giữ lại toàn bộ số cổ tức của tôi, như vậy đúng hay sai luật?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc trả cổ tức như sau:

"Điều 132. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, sổ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

hoi-ve-viec-tra-co-tuc-trong-cong-ty-co-phan

>>> Lut sư tư vn pháp lut trc tuyến qua tng đài: 1900.6568

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, 123 và 124 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức."

Theo quy định trên, công ty chỉ trả cổ tức khi công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Do bạn không nói rõ trong Điều lệ công ty bạn có quy định về trường hợp công ty được giữ cổ tức của cổ đông hay không do đó sẽ chia các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Nếu Điều lệ công ty không có quy định về việc giữ lại cổ tức của cổ đông thì công ty sẽ không có quyền giữ lại cổ tức của cổ đông, công ty phải thanh toán đầy đủ cổ tức cho cổ đông trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Trường hợp 2: Nếu Điều lệ công ty có quy định về việc giữ lại cổ tức của cổ đông thì công ty có quyền giữ lại cổ tức của bạn nếu chứng minh được bạn có vi phạm và vi phạm này được quy định rõ trong Điều lệ công ty.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn pháp luật miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 101)

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thị Trang

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn