Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không?
Bạn đang xem bài viết: Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không?
27/04/2017 15:48:00 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không?

Giáo viên có được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân không? Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?


Tóm tắt câu hỏi:

Câu hỏi: mẹ tôi là một giáo viên được cử tri giới thiệu vào nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, hỏi mẹ tôi có được nhận ứng cử hay không? Nếu nhận thì đúng hay sai?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định:

“Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.”

Theo Điều 2 Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 quy định về buổi bầu cử và tuổi ứng cử như sau:

“Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.”

Như vậy, mẹ bạn phải đáp dứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và về độ tuổi để được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Căn cứ Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

“1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.”

giao-vien-co-duoc-ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-khong.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về đại biểu Hội đồng nhân dân: 1900.6568

Nếu mẹ bạn là Đảng viên thì còn phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 hướng dẫn 03-HD/UBKTTW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm:

“2.Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép thì không được:

a) Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (mà những chức danh này theo quy định phải do tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu).

b) Tập hợp lực lượng, tổ chức phe nhóm, dòng họ, cục bộ địa phương để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.”

Theo đó, mẹ bạn muốn ứng cửa vào vị trí đại biểu Hội đồng nhân dân thì ngoài việc đáp ứng điều kiện về tuổi ứng cử vào Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì cần thuân thủ quy định về tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bài viết tư vấn pháp luật hành chính trên được chúng tôi thực hiện theo yêu cầu được gửi bởi các quý khách hàng - người truy cập! Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn luật hành chính trực tuyến miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 75)

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thị Hương Thảo

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn