Doanh nghiệp
Tư vấn

pháp luật doanh nghiệp

uy tín, hiệu quả

Chuyên mục Luật doanh nghiệp

Chuyên mục pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Dương Gia cung cấp các bài viết, quan điểm của các Luật gia - chuyên gia về lĩnh vực Luật doanh nghiệp - thương mại, cũng là chuyên mục giới thiệu các văn bản pháp luật doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Dương Gia.  Vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật: 1900.6568 để được gặp các Luật sư về doanh nghiệp uy tín hàng đầu của chúng tôi!

Căn cứ để thực hiện chỉ định thầu? class=

Căn cứ để thực hiện chỉ định thầu? Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp nào?

Điều kiện áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn class=

Điều kiện áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Mua xe máy theo chủ trương của UBND áp dụng hình thức đấu thầu nào?

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần class=

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần.

Nộp thông tin thay đổi tài khoản ngân hàng ở đâu? class=

Nộp thông tin thay đổi tài khoản ngân hàng ở đâu? Đăng ký sử dụng tài khoản doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng class=

Luật sư tư vấn bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện gói thầu xây lắp class=

Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện gói thầu xây lắp. Hình thức đấu thầu theo quy định Luật đấu thầu 2013.

Quy định về việc chia cổ tức trong công ty cổ phần class=

Quy định về việc chia cổ tức trong công ty cổ phần. Quyền của cổ đông phổ thông.

Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần nhà nước có được làm giám đốc công ty cổ phần khác không? class=

Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần nhà nước có được làm giám đốc công ty cổ phần khác không? Quy định về giám đốc theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất.

Những trường hợp áp dụng chỉ định thầu rút gọn class=

Những trường hợp áp dụng chỉ định thầu rút gọn. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thì có được chỉ định thầu không?

Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận class=

Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Quy định về người quản lý doanh nghiệp.

Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH một thành viên class=

Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH một thành viên. Thủ tục thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật.

Điều kiện tham gia dự thầu mua sắm hàng hóa class=

Điều kiện tham gia dự thầu mua sắm hàng hóa. Liên danh tham gia thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa.

Thành lập tổ chuyên gia chấm thầu class=

Thành lập tổ chuyên gia chấm thầu. Trách nhiệm của tổ chuyên gia.

Kinh doanh hệ thống rửa xe tự động class=

Kinh doanh hệ thống rửa xe tự động. Thủ tục đăng ký kinh doanh.

Quy định về việc treo biển hiệu của hộ kinh doanh class=

Quy định về việc treo biển hiệu của hộ kinh doanh. Các loại thuế hộ kinh doanh phải đóng.

Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân class=

Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Người đại diện theo pháp luật công ty.

Quy trình lập thủ tục phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán nợ class=

Quy trình lập thủ tục phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán nợ. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh class=

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu trong mua sắm thuốc class=

Áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu trong mua sắm thuốc. Quy định về áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu trong đấu thầu mua thuốc.

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 class=

Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.