Doanh nghiệp
Tư vấn

pháp luật doanh nghiệp

uy tín, hiệu quả

Chuyên mục Luật doanh nghiệp

Chuyên mục pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Dương Gia cung cấp các bài viết, quan điểm của các Luật gia - chuyên gia về lĩnh vực Luật doanh nghiệp - thương mại, cũng là chuyên mục giới thiệu các văn bản pháp luật doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Dương Gia.  Vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật: 1900.6568 để được gặp các Luật sư về doanh nghiệp uy tín hàng đầu của chúng tôi!

Tư vấn điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp class=

Tư vấn điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp. Dịch vụ phi tư vấn.

Điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải theo tuyến cố định class=

Điều kiện đăng ký kinh doanh vận tải theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải thì đăng ký doanh nghiệp hay hộ kinh doanh?

Cách đặt tên doanh nghiệp class=

Cách đặt tên doanh nghiệp. Các vấn đề liên quan đến đặt tên doanh nghiệp.

Giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên class=

Giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Có thể làm người đại diện theo pháp luật của hai công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần? class=

Có thể làm người đại diện theo pháp luật của hai công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần? Điều kiện làm giám đốc theo quy định hiện hành.

Chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc class=

Chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc. Thuê giám đốc trong công ty TNHH, chấm dứt hợp đồng lao động.

Cá nhân thành lập website thương mại điện tử bán hàng có phải có giấy phép kinh doanh? class=

Cá nhân thành lập website thương mại điện tử bán hàng có cần phải có giấy phép kinh doanh? Thành lập website thương mại điện tử.

Viên chức có thể làm giám đốc công ty có được không? class=

Viên chức có thể làm giám đốc công ty có được không? Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp.

Tư vấn điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng class=

Tư vấn điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng. Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Luật sư tư vấn giám đốc trung tâm ngoại ngữ class=

Luật sư tư vấn giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ.

Tư vấn về việc phân chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty class=

Tư vấn về việc phân chia lợi nhuận giữa các thành viên trong công ty. Thành viên công ty TNHH.

Quy định về việc bán cổ phần của công ty cổ phần class=

Quy định về việc bán cổ phần của công ty cổ phần. Công ty chào bán thêm cổ phần để làm tăng vốn điều lệ.

Góp vốn bằng tài sản là tiền trong hợp đồng kinh tế khác có đúng không? class=

Góp vốn bằng tài sản là tiền trong hợp đồng kinh tế khác có đúng không? Điều kiện bãi miễn chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc.

Chủ đầu tư có được điều chỉnh giá dự thầu của nhà thầu không? class=

Chủ đầu tư có được điều chỉnh giá dự thầu của nhà thầu không? Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Quy định về giá gói thầu trong đấu thầu class=

Quy định về giá gói thầu trong đấu thầu. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Dịch vụ nổi bật