Điểm mới về quy định thừa kế theo di chúc trong Bộ luật Dân sự 2015
Bạn đang xem bài viết: Điểm mới về quy định thừa kế theo di chúc trong Bộ luật Dân sự 2015
Ngày đăng: 22/08/2016 05:04:20 Ngày cập nhật: 05/09/2016 06:35:17 Tác giả: Lê Thị Trinh Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Điểm mới về quy định thừa kế theo di chúc trong Bộ luật Dân sự 2015

Một số điểm mới cơ bản về quy định thừa kế theo di chúc trong Bộ luật Dân sự 2015. Cách phân chia di sản thừa kế.


Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 quy định về thừa kế theo di chúc quy định một số nội dung mới so với Bộ luật Dân sự 2005 như sau:

Thứ nhất, về nội dung của di chúc

Trong trường hợp lập di chúc, vì một số lý do mà sau khi di chúc được lập và viết thành văn bản mà phải tẩy xóa, theo theo khoản 3 Điều 631 Bộ luật dân sự 2015, pháp luật cho phép di chúc đã lập có thể tẩy, xóa, tuy nhiên, việc tẩy xóa, sửa chữa nội dung của di chúc chỉ được thực hiện khi người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa

Thứ hai: về những người làm chứng cho việc lập di chúc

Cũng như Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chcus; người chưa đủ 18 tuổi, ngừi không có năng lực hành vi dân sự không được làm chứng cho việc lập di chúc.Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 đã bổ sung them một đối tượng không được làm chứng cho việc di chúc đó là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Đây là đối tượng mà Bộ luật Dân sự 2005 đã bỏ sót, tuy nhiên trên thực tế, vẫn xảy ra những tranh chấp dân sự phát sinh từ việc người có khó khan trong nhận thức, hành vi đứng ra làm chứng cho việc lập di chúc, những người này xuất phát từ nhược điểm về thể chất, tinh thần, có khó khăn nhận thức của mình, vì vậy, nên họ cũng sẽ gặp khó khan trong quá trình làm chứng cho di chúc. Bộ luật Dân sự 2015 đã nắm bắt và quy định đây cũng là một trong những đối tượng không được làm chứng cho di chúc; từ đó sẽ góp phần hạn chế được tranh chấp phát sinh từ di chúc.

Thứ ba: Xử lý trường hợp di chúc bị thất lạc, hư hại

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005Bộ luật Dân sự 2015 thì nếu thời điểm mở thừa kế mà bản di chúc bị thất lạc thì sẽ chia theo pháp luật; nếu di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định thêm một vấn đề, đó là trong thời hiệu yêu cầu chia dí ản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. Quy định này thể hiện sự tôn trọng ý chỉ của người để lại di sản thừa kế; thể hiện được bản chất của di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Diem-moi-co-ban-ve-quy-dinh-thua-ke-theo-di-chuc-trong-bo-luat-dan-su-2015

>>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

Thứ tư: bổ sung điều kiện đối với người được di tặng

Di tặng được hiểu là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Bộ luật Dân sự 2005 cũng có quy định cụ thể về việc di tặng tại Điều 671; tuy nhiên, chưa đề cập đến điều kiện đến người được di tặng. Khoản 2 Điều 646 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định cụ thể về điều kiện đối với người được di tặng như sau:

+Nếu người được di tặng là cá nhân: thì phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

+ Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trên đây là một số điểm mới cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015 về vấn đề di chúc và thừa kế theo di chúc. 

Hy vọng rằng bài viết phân tích của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Các phân tích trong bài viết nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn pháp luật miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 3756)

Ý kiến pháp lý của Luật Gia: Lê Thị Trinh

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn