Đăng ký nhãn hiệu
Dịch vụ

Đăng ký nhãn hiệu

uy tín
Thay đổi nhãn hàng hóa phải làm thế nào?

Thay đổi nhãn hàng hóa phải làm thế nào? Nhãn hàng hoá là gì?

Quy định về thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Quy định về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí.

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ - Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu. Căn cứ đủ điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu.

Thủ tục bảo hộ nhãn hiệu?

Thủ tục bảo hộ nhãn hiệu? Điều kiện, quy định về thủ tục bảo hộ nhãn hiệu.

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Có được góp vốn bằng nhãn hiệu không?

Có được góp vốn bằng nhãn hiệu không? Tài sản góp vốn theo quy định Luật doanh nghiệp 2014.

Xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn được xác định như thế nào?

Hỏi về trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hỏi về trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Có được đưa nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa vào trong Hồ sơ mời thầu?

Có được đưa nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa vào trong Hồ sơ mời thầu? Trách nhiệm của chủ đầu tư.

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho quần áo

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho quần áo. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Trường hợp bị từ chối đơn cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu

Thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Để phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ thể phản đối cần thực hiện những thủ tục gì?

Sở hữu và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Sở hữu và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề quyền sở hữu và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Pháp luật quy định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận gồm có những loại tài liệu gì?

Quy định của pháp luật về nhãn hiệu chứng nhận

Quy định của pháp luật về nhãn hiệu chứng nhận. Nhãn hiệu chứng nhận theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

Các dấu hiệu đặc biệt có được bảo hộ là nhãn hiệu?

Các dấu hiệu đặc biệt có được bảo hộ là nhãn hiệu? Pháp luật Việt Nam có quy định như thế nào về các loại dấu hiệu đặc biệt này?

Một số vấn đề pháp lý về nhãn hiệu kết hợp

Một số vấn đề pháp lý về nhãn hiệu kết hợp. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu kết hợp được xét trên những tiêu chí nào?

Một vài vấn đề pháp lý về nhãn hiệu liên kết

Một vài vấn đề pháp lý về nhãn hiệu liên kết. Nhãn hiệu liên kết là gì và đặc điểm, cách xác lập quyền với loại nhãn hiệu này ra sao?