Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Trình tự, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.


Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định một số vấn đề về bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân.

Theo quy định của Thông tư số 43/2016/TT-BCA thì thẻ bảo hiểm y tế của cán bộ, chiến sĩ do bảo hiểm xã hội công an nhân dân phát hành và quản lý. Thẻ bảo hiểm có giá trị kể từ ngày đóng. Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tối đa không quá 60 tháng, giám đốc bảo hiểm xã hội Công an nhân dân quyết định thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với từng trường hợp cụ thể

Điều 7 Thông tư 43/2016/TT-BCA quy định cụ thể về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân như sau:

- Thẻ bảo hiểm y tế được cấp trong trường hợp chưa được cấp hoặc chuyển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế hết thời hạn sử dụng

- Thủ tục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện như sau:

Người làm thủ tục xin cấp thẻ chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế: Do cán bộ chiến sĩ lập gửi đơn vị quản lý trực tiếp

+ Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an đơn vị, địa phương lập trên phần mềm do bảo hiểm xã hội công an nhân dân cung cấp gửi kèm dữ liệu điện tử và công văn đề nghị của công an đơn vị, địa phương

- Trình tự:

+ Sau khi nhận tờ khai của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, đơn vị quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh thông tin trong tờ khai; yêu cầu bổ sung trong trường hợp thông tin chưa đúng hoặc chưa đầy đủ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai hợp lệ của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, chiến sĩ lập và gửi danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế kèm theo dữ liệu điện tử về cơ quan tổ chức cán bộ của đơn vị cấp trên để tập hợp và gửi về Công an đơn vị, địa phương quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 43/2016/TT-BCA;

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Công an đơn vị, địa phương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều này gửi về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

cap-the-bao-hiem-y-te-cho-doi-tuong-la-can-bo-chien-si-cong-an-nhan-dan

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế được gửi trực tiếp hoặc qua đường giao liên tới Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; không gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, Fax;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, chiến sĩ, sau đó, chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Công an đơn vị, địa phương để cấp cho cán bộ, chiến sĩ.

* Cấp thẻ bảo hiểm y tế các lần tiếp theo khi thẻ bảo hiểm y tế hết thời hạn sử dụng: Trước khi thẻ bảo hiểm y tế của cán bộ, chiến sĩ hết thời hạn sử dụng, Công an đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản gửi về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Mọi thắc mắc pháp lý cần tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6568 hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi qua giao diện đặt câu hỏi trực tuyến phía dưới! Trân trọng cám ơn!

--------------------------------------------------------

Ý kiến pháp lý của Luật Gia: Lê Thị Trinh

(Lượt xem : 241)