Bài tập nhóm tháng
Cung cấp

bài tập nhóm tháng

điểm cao

Box bài tập nhóm tháng cho sinh viên Luật

Chuyên mục bài tập Luật nhóm tháng của công ty Luật Dương Gia nhằm sưu tầm và chia sẻ các bài tập nhóm tháng có điểm số cao, từ 8 điểm trở lên được các thầy cô đánh giá cao. Đây đều là các bài tập nhóm của các nhóm sinh viên Luật được đánh giá rất cao. Để cùng học tập tốt hơn, hãy chia sẻ bài tập đạt điểm số cao của nhóm mình qua email của chúng tôi: baitap@luatduonggia.vn. (Chúng tôi giữ toàn bộ bản quyền cho nhóm các bạn khi đăng tải)

Về vấn đề chính sách tài khóa

Về vấn đề chính sách tài khóa. Bài tập nhóm Kinh tế học đại cương 9 điểm.

Tính quốc tế và tính quốc gia trong Lễ tân ngoại giao

Tính quốc tế và tính quốc gia trong Lễ tân ngoại giao. Bài tập nhóm Lễ tân ngoại giao 9,5 điểm.

Tư vấn quyền lợi an sinh xã hội

Tư vấn quyền lợi an sinh xã hội. Bài tập nhóm Luật an sinh xã hội 8 điểm.

Vai trò của gia đình trong việc nhận thức và thực hiện bình đẳng giới hiện nay ở Việt Nam

Vai trò của gia đình trong việc nhận thức và thực hiện bình đẳng giới hiện nay ở Việt Nam. Bài tập nhóm Luật bình đẳng giới 9 điểm.

Khởi kiện việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc được giao

Khởi kiện việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc được giao. Bài tập nhóm Tư vấn hợp đồng lao động 8 điểm.

Trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em

Trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bài tập nhóm Quyền trẻ em 9 điểm.

Nêu quan điểm vận dụng của Đảng ta về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước

Nêu quan điểm vận dụng của Đảng ta về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước. Bài tập nhóm Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 điểm.

Nêu tiền đề ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nêu tiền đề ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bài tập nhóm Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 điểm.

Hợp tác kinh tế thương mại ASEAN

Vấn đề hợp tác kinh tế thương mại ASEAN. Bài tập nhóm Công pháp quốc tế 9 điểm.

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền, nghĩa vụ của bị can, bị cáo và cơ chế bảo đảm thực hiện

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền, Nghĩa vụ của bị can, bị cáo và cơ chế bảo đảm thực hiện. Bài tập nhóm Tố tụng hình sự 9 điểm.

Bình luận về các nội dung hợp tác chính trị an ninh phi truyền thống

Bình luận về các nội dung hợp tác chính trị - an ninh phi truyền thống. Bài tập nhóm Pháp luật cộng đồng ASEAN 9 điểm.

Thu ngân sách từ các khoản vay nợ của Việt Nam

Thu ngân sách từ các khoản vay nợ của Việt Nam. Bài tập nhóm Luật Tài chính 9 điểm.

Phân tích những yếu tố để ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Phân tích những yếu tố để ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường và nêu ý kiến pháp lý về khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường. Bài tập nhóm Luật Tài chính 9 điểm.

Tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính

Tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính. Bài tập nhóm Luật Hành chính 9 điểm.

Hành vi xâm phạm quyền của cá nhân về hình ảnh trong lĩnh vực báo chí

Hành vi xâm phạm quyền của cá nhân về hình ảnh trong lĩnh vực báo chí. Bài tập nhóm Luật Dân sự 9 điểm.

Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam hiện nay. Bài tập nhóm 2 môn Lý luận nhà nước và pháp luật 8,5 điểm.

Ba vụ án có thật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Ba vụ án có thật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Bài tập nhóm Dân sự 9 điểm.

Hai vụ việc giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Hai vụ việc giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo. Bài tập nhóm tháng Luật dân sự 8,5 điểm.

Ba vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Ba vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức. Bài tập nhóm Dân sự 8 điểm.

Ba vụ việc có thật liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết

Ba vụ việc có thật liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết. Bài tập nhóm Luật dân sự 9 điểm.