Bài tập lớn học kỳ
Cung cấp

bài tập lớn học kỳ

điểm cao

Box bài tập học kỳ cho sinh viên Luật

Chuyên mục bài tập học kỳ cho sinh viên Luật của công ty Luật Dương Gia nhằm sưu tầm và chia sẻ các bài tập học kỳ, bài tập lớn cuối kỳ có đạt điểm số cao và được đánh giá tốt. Để cùng học tập tốt hơn, hãy chia sẻ bài tập đạt điểm số cao của mình qua email của chúng tôi: baitap@luatduonggia.vn. (Chúng tôi giữ và tôn trọng toàn bộ bản quyền cho các bạn khi đăng tải)

Phân tích điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh class=

Phân tích điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài tập học kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 điểm.

Điều kiện kết hôn và sự cần thiết phải quy định điều kiện kết hôn class=

Điều kiện kết hôn và sự cần thiết phải quy định điều kiện kết hôn. Bài tập học kỳ Luật Hôn nhân và gia đình 9 điểm.

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam năm 2013 class=

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam năm 2013. Bài tập học kỳ môn Luật tài chính 9 điểm.

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay class=

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Bài tập học kỳ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lê nin 9 điểm.

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả class=

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả. bài tập học kỳ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 9 điểm.

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để nói lên thực trạng của vấn đề tắc nghẽn giao thông thủ đô Hà Nội class=

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để nói lên thực trạng của vấn đề tắc nghẽn giao thông thủ đô Hà Nội. Bài tập học kỳ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 8 điểm.

Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay class=

Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Bài tập học kỳ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin 9 điểm.

Phân tích giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh class=

Phân tích giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài tập học kỳ môn tư tưởng Hồ Chí Minh 8,5 điểm.

Mối quan hệ các chuẩn mực xã hội bất thành văn với pháp luật class=

Mối quan hệ các chuẩn mực xã hội bất thành văn với pháp luật. Bài tập học kì Xã hội học pháp luật 9 điểm.

Viết thư tư vấn và đơn khởi kiện cho người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động class=

Viết thư tư vấn và đơn khởi kiện cho người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Bài tập học kỳ môn Tư vấn hợp đồng lao động 8 điểm.

Phép lịch sự xã giao trong lễ tân ngoại giao class=

Phép lịch sự xã giao trong lễ tân ngoại giao. Bài tập học kỳ Lễ tân ngoại giao 8 điểm.

Phân tích phạm vi và điều kiện, đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên và giải quyết quyền lợi bảo hiểm class=

Phân tích phạm vi và điều kiện, đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên và giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Bài tập học kỳ môn Luật an sinh xã hội 9 điểm.

Văn minh Tây Âu thời trung đại class=

Văn minh Tây Âu thời trung đại. Bài tập học kỳ môn Lịch sử văn minh thế giới 8 điểm.

Văn minh Ai cập cổ đại class=

Văn minh Ai cập cổ đại. Bài tập học kỳ môn Lịch sử văn minh thế giới 9 điểm.

Phân biệt thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành class=

Phân biệt thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành. Bài tập học kỳ môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 8 điểm.

Dịch vụ nổi bật