Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

18/03/2014 16:34:53

Thủ tuc cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo các bước sau đây:


1. Các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động

a) Giấy phép lao động bị mất;

b) Giấy phép lao động bị hỏng;

2. Hồ sơ đề đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

 a) Đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động theo quy định sau: Trong thời hạn 03 (ba) ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người nước ngoài phải báo cáo người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam bằng văn bản, nội dung báo cáo phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng.

b) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

c) Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng.

d) 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ).

3. Nội dung giấy phép lao động được cấp lại

Giấy phép lao động được cấp lại cho người nước ngoài đảm bảo đúng các nội dung như giấy phép lao động đã được cấp.

4. Trình tự cấp lại giấy phép lao động:

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo với Sở lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6190 -1900.6212

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động.

5. Nhận giấy phép lao đông mới:

Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở lao động – Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người lao động.

Tư vấn luật doanh nghiệp
Chú ý: Bài viết trên có trích dẫn một số quan điểm pháp lý, các quy định của pháp luật,ý kiến tư vấn pháp lý của các chuyên gia, luật sư và chuyên viên tư vấn. Tuy nhiên tất cả các ý kiến và quy định trích dẫn chỉ mang tính tham khảo. Người truy cập, khách hàng…không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể do văn bản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tự ý áp dụng văn bản hoặc bài viết mà chưa có ý kiến chính thức của Luật sư. Để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hệ thống Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6190

Rất mong nhận được sự hợp tác và cùng phát triển!

Trân trọng!

PHÒNG NGHIÊN CỨU – CÔNG TY LUẬT DƯƠNG GIA

(Lượt xem : 215)
Dịch vụ nổi bật